Pijlers

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAMER HOLLAND

Wij ondersteunen (semi) overheden, gemeenten, provincies, stakeholders en organisaties bij de realisatie van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dat doen we onder meer door inventarisatie | onderzoek, participatie, motivatie en gedragsverandering.

Circulaire economie
Een economie waarbij er geen restproducten meer zijn maar iedere grondstof wordt hergebruikt en zwerfafval uit de maatschappij verdwijnt. Afval bevindt zich in het onderbewustzijn en vraagt een gedegen aanpak.
Circulaire economie
Een economie waarbij er geen rest-eindproducten zijn maar iedere grondstof wordt hergebruikt.
Duurzaamheid
De opwarming van de aarde is een feit. De ingrijpende gevolgen worden steeds duidelijker.
Onze campagnes zijn gericht op gedragsverandering
Aanpak

Wat we doen

Wij bieden zowel strategische adviezen, campagnes gericht op bewustwording, doelgroep- en productcampagnes, evenementen, symposia, participatie en opvallende activatie om doelgroepen te motiveren bij te dragen aan een schoner Holland.

  • Gedragsverandering
  • Kennis- en strategie
  • Monitoren
  • Bewustwordingscampagnes
  • Activatie
  • Participatie
  • Events
Subtitle

Campagnes

Via een 360° aanpak van informatie, bewustwording en activatie werken we aan gedragsverandering. Daarbij richten we ons uiteraard ook op de grote veroorzakers van zwerfafval: automobilisten, jongeren, recreanten en rokers.

Opdrachtgevers

We werken voor een snel groeiend aantal opdrachtgevers

Op de hoogte blijven?
Volg ontwikkelingen op het gebied van zwerfafval, duurzaamheid
en de reis naar 2050 via onze nieuwsbrief. Meld je nu aan!