We zijn allemaal op reis naar 2050, het jaar waarin er geen CO2 uitstoot meer mag zijn en ook geen restafval meer. Alle afval dient dan recyclebaar te zijn tot nieuwe grondstoffen. Daarom gaan de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo het afval anders inzamelen en dienen inwoners hun PMD-afval (plastic, metaal/blik en drinkpakken) vanaf dit najaar apart te gaan scheiden. Ook wordt de afvalstoffenheffing gewijzigd, waardoor men deels belast wordt op basis van de hoeveelheid aangeboden restafval.

In 2025 dient de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar teruggebracht te zijn van 200 kilo naar 30 kilo om uiteindelijk in 2050 op 0 te staan. De invoering van deze manier van afval scheiden zorgt niet alleen voor logistieke uitdagingen, maar ook voor heldere en goed afgestemde communicatie. Want naast alle praktische informatie, is het ook belangrijk om uit te leggen waarom deze maatregelen genomen worden en hoe die zich verhouden tot de klimaatdoelstellingen van de gemeenten.

Duurzamer Holland heeft de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo ondersteund bij het creëren van draagvlak. Door middel van een speciale website, een campagne op social media en diverse films die uitleggen waarom deze maatregelen genomen worden.