Onze doelstelling
Een schoner en groener Holland

Daarom werken we aan campagnes gericht op participatie en gedragsverandering. Voor gedragsverandering op het gebied van (zwerf)afval is het nodig dat er bewustwording gecreëerd wordt. Zwerfafval bevindt zich immers diep in het onderbewustzijn van mensen. Door mensen ‘wakker te schudden’ wordt vaak al meer dan de helft van het probleem opgelost. In combinatie met participatie en activatie zien we nu al verbeteringen bij onze opdrachtgevers. Zo bekijken we bij iedere nieuwe uitdaging, ook op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid, hoe de consumer journey is, leggen we een juiste strategie neer en zorgen voor opvallende creatieve uitwerkingen.