De afgelopen tijd heeft voor veel inwoners in het teken gestaan van de hoge energieprijzen. Gelukkig zijn er nu maatregelen genomen om de energierekening te dempen. Maar als één ding duidelijk is geworden, is het wel hoe urgent het is om samen met onze inwoners naar een gemeente zonder aardgas te gaan. Ook om een bijdrage te leveren aan het stoppen van de opwarming van de aarde. Fossiele brandstoffen zoals aardgas stoten CO2 uit en zullen op termijn vervangen worden door niet-fossiele vormen van energie. Uiteindelijk zal Koggenland, net als alle andere gemeenten in Nederland, in 2050 een gemeente zijn zonder aardgas. Dit is een proces dat vele jaren zal duren en dat de gemeente Koggenland samen met de inwoners gaat doen.


Duurzamer Holland ondersteunt de gemeente Koggenland bij de route naar een aardgasvrije gemeente. De eerste stap is in gesprek gaan met inwoners van vier verkenningswijken. Door middel van een enquête, gesprekken met klankbordgroepen wordt in kaart gebracht wat er leeft onder de inwoners, waar ze misschien bang voor zijn, welke vragen ze hebben en meer. Aanvullend wordt Inloopavond georganiseerd voor alle inwoners van de wijken. Tijdens deze Inloopavond kan informatie worden ingewonnen over technische ingrepen zoals isolatie, warmtepomp, zonnepanelen en meer en is er ook een stand waar men alle informatie kan krijgen over subsidies en financieringen.