Zwerfafval kent geen grenzen. Reden waarom Jeroen Olthof, gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland en de wethouders Nils Langedijk van gemeente Langedijk,
Annette Groot van gemeente Heerhugowaard en Rosalien van Dolder van gemeente
Koggenland samen met Duurzamer Holland de afvalgrijper pakten om zwerfafval te rapen
langs de provinciale weg N194 tussen Obdam en Heerhugowaard. Dat leverde volle zakken
zwerfafval op en zelfs een tuinstoel met drie poten. De vier gemeenten spannen zich al
jaren in om zwerfafval te verminderen en ook de provincie Noord-Holland voert actief
beleid om zwerfafval in de bermen van de provinciale wegen op te ruimen. Vandaar de
keuze voor de provinciale weg N194 op de grens van Koggenland en Heerhugowaard. Ook
de gemeente Opmeer, waarvan wethouder Robert Tesselaar helaas verhinderd was, is een
actieve samenwerkingspartner binnen de aanpak van zwerfafval.

Samen op weg naar minder zwerfafval


Tijdens de geanimeerde bijeenkomst werd nog eens de toegevoegde waarde van een
gezamenlijke aanpak benadrukt. Samenwerken zorgt voor schaalvergroting en dus een
groter bereik en slagkracht. Maar ook zien de wethouders tot hun genoegen dat inwoners
zich steeds meer betrokken voelen en zelf in actie komen. In de jaarrond campagne ‘Ik ben
Zapper’/’Ik raap zwerfafval’ die dit jaar gestart is, worden inwoners uitgenodigd om
zwerfafval te rapen. Wie zich als zapper (in Heerhugowaard en Langedijk) of zwerfafvalraper
(in Koggenland en Opmeer) aanmeldt, krijgt een gratis afvalgrijper. En dat werkt. Er zijn
steeds meer particuliere initiatieven op het land en op het water, met uiteindelijk grotere
bewustwording, gedragsverandering en dus minder zwerfafval. Ook tijdens deze World
Cleanup Day gingen in de gemeenten Langedijk, Heerhugowaard, Koggenland en Opmeer
dan ook weer veel inwoners op pad om zwerfafval te rapen. Dat deze aanpak werkt, toont
de jaarlijkse zwerfafvalmonitoring waarbij de vier gemeenten stuk voor stuk uitstekend
scoren.


Samen met Duurzamer Holland, die zich inzet voor minder zwerfafval, zullen gemeenten en
provincie dan ook onverminderd campagnes blijven voeren en opruimacties ondersteunen.
De gezamenlijke opruimactie tijdens de World Cleanup Day is hiervan een mooie illustratie.