Vanaf de laatste week van april starten de gemeenten Koggenland, Langedijk, Heerhugowaard en Opmeer gezamenlijk de campagne Blikvrij. Deze campagne richt zich met name op jongeren, omdat zij het meest gebruik maken van fris- en energiedrankjes. Deze blikjes worden het meest gevonden bij het zwerfafval. Op abri’s, driehoeksborden, op social media en in andere media doen jongeren een oproep aan de gebruikers van drankblikjes om ook ‘te gaan’ voor een blikvrije stad, dorp, straat, winkelgebied of sportclub. Blikjes op de grond zijn niet alleen vies, maar ook zeer schadelijk voor de natuur. Bovendien kunnen ze dodelijk zijn voor dieren. Vooruitlopend op de introductie van statiegeld per 31 december 2022 wordt er daarom nu al gestart met het realiseren van bewustwording en gedragsverandering. Want ieder blikje in de natuur is er ook nu al één te veel.

Wethouders benadrukken belang van gezamenlijke aanpak

De wethouders Rosalien van Dolder van Koggenland, Nils Langedijk van Langedijk, Annette Groot van Heerhugowaard en Robert Tesselaar van Opmeer benadrukken het belang van een gezamenlijke aanpak.  “Het besef over de schadelijkheid van blikjes dient snel te stijgen. Dus wachten wij niet tot de introductie van het statiegeld maar willen we nu al werken aan bewustwording en gedragsverandering. Door dit samen met vier gemeenten te doen, richten we ons direct op de hele regio. Natuurlijk hopen we dat nog meer gemeenten en organisaties zich bij deze campagne gaan aansluiten. Want zo voorkomen we veel schade aan de natuur en vooral dierenleed”.

Jongeren roepen jongeren op

Blikjes met drank worden relatief vaak gekocht door jongeren. In de campagne roepen jongeren hun leeftijdsgenoten dan ook op om ‘te gaan’ voor een blikvrije stad, dorp, sportclub, straat en winkelgebied. Silvan, afkomstig uit de regio, is niet alleen een van de gezichten maar ook ambassadeur van de campagne.

Steeds meer blikjes op de grond

Jaarlijks belanden er in Nederland maar liefst 150 miljoen blikjes op de grond en het aantal groeit nog steeds gestaag. Blik bevat inkt en een coating die in de grond lekken. Soms hebben blikjes ook een plastic binnenlaag die nooit verteert, terwijl blik juist goed recycled kan worden. Minstens zo schadelijk is het wanneer blikjes, die veelal  aluminium bevatten, worden vermalen tijdens het maaien van de berm. De scherven kunnen in het veevoer terecht komen en uiteindelijk levensbedreigend zijn voor dieren. Volgens LTO-Nederland overlijden gemiddeld zo’n 4.000 koeien per jaar aan de gevolgen van blikscherven in het veevoer. Reden genoeg dus om blikjes niet op de grond maar in de afvalbak te gooien.

Later dit jaar, afhankelijk van het verloop van de versoepelingen van de Coronamaatregelen zal de campagne worden doorgetrokken naar acties zoals de verkiezing van de Blikvrije Sportclub. De campagne is ontwikkeld in samenwerking met Duurzamer Holland.